SPECIALISTEN IN ONDERNEMINGSRECHT,
FAILLISSEMENTSRECHT EN ARBEIDSRECHT

Wat

WAT DOET FRANKFORTSLUIS ADVOCATEN?

FrankfortSluis Advocaten richt zich op het hart van de onderneming en de organisatie:
aandeelhouders, bestuur en toezicht, financiering, investeringen, arbeidsrelaties, samenwerking en key-business contracten.

De ondernemer wordt door ons bijgestaan op alle aspecten van het ondernemingsrecht. Dat betreft zowel de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming als meer incidentele aspecten zoals een overname, doorstart of (bestuurders-)aansprakelijkheid.

Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren en begeleiden werknemers, MKB ondernemers en de HRM-afdelingen van grote ondernemingen. Het kan gaan om individuele zaken, zoals functioneringsgeschillen of kwesties rond ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar ook om collectieve zaken zoals reorganisatie, overgang van onderneming, medezeggenschapszaken en flexibele arbeidsrelaties.

Ook treden wij regelmatig op als curator of bewindvoerder in faillissementen. Vanuit die expertise kunnen wij de ondernemer die te maken krijgt met een faillissement, of het nu gaat om het faillissement van een opdrachtgever, leverancier of van de eigen onderneming, adequaat en praktisch adviseren om de schadelijke gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Monique Bonsen treedt op als mediator in arbeids- en medezeggenschapskwesties, samenwerkingsproblemen en bestuursproblemen.

Wij bieden kwaliteit, werken efficiënt, zijn duidelijk en pragmatisch.

FrankfortSluis Advocaten heeft affiniteit met handel, transport, scheepvaart en scheepsbouw.

Ondernemingsrecht

 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Financieringen en investeringen
 • Fusies en overnames
 • Corporate governance
 • Overeenkomsten
 • Incasso, beslag en executie

Faillissementsrecht

 • Herstructurering
 • Doorstart / pre-pack
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Herfinanciering
 • Zekerheden
 • Geschillen rondom faillissementen

Arbeidsrecht

 • Ontslagprocedures
 • Reorganisaties en herstructuringen
 • Overgang van onderneming
 • OR en medezeggenschap
 • (Arbeids)overeenkomsten, CAO
 • Ziekte en re-integratie

Vragen?

Contact opnemen voor vragen over onze diensten of het kantoor.

contact

wie

 • Dick Sluis
 • Monique Bonsen-Lemmers
 • Ramon Frankfort
 • Emma de Boer
 • Roos Hogervorst-Krimp
 • Patricia Landwehr Johann
 • Sanne de Graaf

Werken

WERKEN BIJ FRANKFORTSLUIS

FrankfortSluis Advocaten groeit en wil zich altijd graag versterken met advocaten en para-legals die het uitdagend vinden om zich mede op basis van de door ons kantoor gehanteerde visie en kernwaarden verder te ontwikkelen.

solliciteer

RECHTENSTUDENTEN

FrankfortSluis Advocaten heeft ook plaats voor rechtenstudenten die onze praktijk (in het kader van een stage of voor een langere periode als werkstudent) willen ondersteunen. Een grote interesse in de vakgebieden van ons kantoor en bovengemiddelde studie- resultaten strekken zeker tot aanbeveling.

solliciteer

Faillisse
menten

MEER INFORMATIE OVER FAILLISSEMENTEN

Als u betrokken bent bij een faillissement waarin een advocaat van FrankfortSluis Advocaten als curator
is aangesteld, kan de onderstaande informatie voor u van belang zijn.

Blog

Bij nader inzien... de afwijkingsmogelijkheid uit de WWZ

Oktober 04, 2016

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever bij iedere beëindiging van de arbeidsovereenkomst de Transitievergoeding verschuldigd. De wetgever heeft het voor sociale partners mogelijk gemaakt om in afwijking van de Transitievergoeding een afwijkende regeling overeen te komen, mits deze afwijkende voorziening “gelijkwaard...

Hanjin-crisis: hoe schade te vermijden of te beperken?

September 17, 2016

Begin september is surseance van betaling verleend aan de Zuid-Koreaanse rederij Hanjin Shipping. Het betreft hier één van de grootste containerrederijen ter wereld. De financiële problemen waarin de rederij is komen te verkeren zorgen voor veel onrust en verstoren op mondiaal niveau de vervoerslogistiek. Wereldwijd zouden zich op schepen ...

Binnenkort wordt het leggen van beslag op een rekening binnen de EU eenvoudiger

September 13, 2016

De Nederlandse wet biedt aan crediteuren de mogelijkheid voor een vordering die niet vrijwillig betaald wordt beslag te leggen ten laste van de debiteur. Meestal gebeurt dit op een door de debiteur aangehouden creditsaldo bij een bank. Het is een stevig dwangmiddel, want de debiteur kan niet meer over dat saldo beschikken. Zo’n beslag wordt een conserv...

Vakantiedagen en ziekte, wat zijn de rechten en plichten?

Juli 28, 2016

Mag een zieke werknemer op vakantie? En waar moeten werkgever en werknemer rekening mee houden als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt? In deze blog zal ik ingaan op:-       opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte,-       de arbeidsongeschikte werknemer die met vakantie wil,-  &...

Contact

logo

Bezoeken Raamsingel 8, 2012 DS Haarlem

Post Postbus 197, 2000 AD Haarlem

Bellen 023 700 97 97

Faxen 023 700 97 90

Mailen mail@frankfortsluis.nl

Kvk Nummer 62167707

Algemene voorwaarden

Volg frankfortsluis