SPECIALISTEN IN ONDERNEMINGSRECHT,
FAILLISSEMENTSRECHT EN ARBEIDSRECHT
WAT

WAT DOET FRANKFORTSLUIS ADVOCATEN?

FrankfortSluis Advocaten richt zich op het hart van de onderneming en de organisatie:
aandeelhouders, bestuur en toezicht, financiering, investeringen, arbeidsrelaties, samenwerking en key-business contracten.

Wij staan de ondernemer bij in alle aspecten van het ondernemingsrecht. Zowel ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming als ten aanzien van meer incidentele aspecten zoals een overname, doorstart of (bestuurders-)aansprakelijkheid.

Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren en begeleiden MKB ondernemers, werknemers en de HRM-afdelingen van grote ondernemingen. Het kan gaan om individuele zaken, zoals functioneringsgeschillen of kwesties rond ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar ook om collectieve zaken zoals reorganisatie, overgang van onderneming, medezeggenschap en flexibele arbeidsrelaties.

Ook treden wij regelmatig op als curator of bewindvoerder in faillissementen. Vanuit die expertise kunnen wij de ondernemer die te maken krijgt met een faillissement, of het nu gaat om het faillissement van een opdrachtgever, leverancier of van de eigen onderneming, adequaat en praktisch adviseren om de schadelijke gevolgen daarvan zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Monique Bonsen treedt ook op als mediator in arbeids- en medezeggenschapskwesties, samenwerkingsproblemen en bestuursproblemen.

Wij bieden kwaliteit, werken efficiënt, zijn duidelijk en pragmatisch.

FrankfortSluis Advocaten heeft affiniteit met handel, transport, scheepvaart en scheepsbouw.

Ondernemingsrecht

 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Financieringen en investeringen
 • Fusies en overnames
 • Corporate governance
 • Overeenkomsten
 • Incasso, beslag en executie

Faillissementsrecht

 • Herstructurering
 • Doorstart / pre-pack
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Herfinanciering
 • Zekerheden
 • Geschillen rondom faillissementen

Arbeidsrecht

 • Ontslagprocedures
 • Reorganisaties en herstructuringen
 • Overgang van onderneming
 • OR en medezeggenschap
 • (Arbeids)overeenkomsten, CAO
 • Ziekte en re-integratie

Vragen?

Contact opnemen voor vragen over onze diensten of het kantoor.


WIEWERKEN

WERKEN BIJ FRANKFORTSLUIS

FrankfortSluis Advocaten groeit en wil zich altijd graag versterken met advocaten en paralegals die het uitdagend vinden om zich mede op basis van de door ons kantoor gehanteerde visie en kernwaarden verder te ontwikkelen.

RECHTENSTUDENTEN

FrankfortSluis Advocaten heeft ook plaats voor rechtenstudenten die onze praktijk (in het kader van een stage of voor een langere periode als werkstudent) willen ondersteunen. Een grote interesse in de vakgebieden van ons kantoor en bovengemiddelde studieresultaten strekken zeker tot aanbeveling.


FAILLISSE
MENTEN

MEER INFORMATIE OVER FAILLISSEMENTEN

Als u betrokken bent bij een faillissement waarin een advocaat van FrankfortSluis Advocaten als curator
is aangesteld, kan de onderstaande informatie voor u van belang zijn.

Vorderingen kunnen worden ingediend per e-mail aan faillissement@frankfortsluis.nl, voorzien van specificatie en bewijsstukken. Als u een beroep doet op een bijzonder recht zoals een recht van voorrang of een eigendomsvoorbehoud, verzoeken wij u dat uitdrukkelijk aan te geven, voorzien van stukken waaruit het recht blijkt, algemene voorwaarden en afschriften van de openstaande facturen.

BLOG

FrankfortSluis Advocaten signaleert: leg afspraken bij einde dienstverband expliciet vast
Een recente uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden heeft wederom het belang van het goed laten vastleggen van de gemaakte afspraken, benadrukt. In deze zaak waren door de gemachtigden van werkgever en werknemer per email de voorwaarden waaronde…
Vacature werkstudent / stagiair(e)
Wat ga je bij ons doen? minimaal 8 uur per week | 3-6 maanden Als werkstudent werk je nauw samen met het secretariaat. Je ondersteunt hen en de juristen o.a. bij het versturen van (proces)stukken, het ontvangen van klanten en bij onze on…
FrankfortSluis Advocaten signaleert: werkgever mag niet zomaar privécommunicatie van een werknemer monitoren
Een werkgever mag enkel na voorafgaand bericht de privécommunicatie van een werknemer monitoren. Dit is besloten door de 17 rechters die de Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vormen. De eiser in deze zaak was in 2007…


CONTACT


 

Bezoeken Raamsingel 8, 2012 DS Haarlem
Post Postbus 197, 2000 AD Haarlem
bellen 023 700 97 97
faxen 023 700 97 90
mailen mail@frankfortsluis.nl
Kvk Nummer 62167707
Algemene voorwaarden


Volg frankfortsluis